Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy si posilnia zručnosti v projektovom manažmente

07.09.2015
     Učiteľské či školské projekty sa vďaka vzdelávaniu národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove budú realizovať ľahšie a efektívnejšie. Od dnes sa postupne v rámci „Modulu 3  - Projektový manažment“ naučí využívať moderné nástroje projektového riadenia 45 zamestnancov, pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výchovy.
     Absolventi vzdelávania budú môcť využiť nadobudnuté poznatky pri implementovaní projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Potrebné usmernenie a súčinnosť tiež využijú pri realizácii učiteľských či školských projektov.
     „Účastníci vzdelávania sa naučia základné techniky projektového riadenia, posudzovania realizovateľnosti, plánovania, ako aj princípy efektívnej práce v projektovom tíme,“ hovorí Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. Ďalej vysvetľuje, že v rámci lekcií sa frekventanti zamerajú aj na postupy, ako zaangažovať a motivovať tím, a tiež spracovať stres či konflikty na pracovisku. Zároveň si všetci v rámci svojej skupiny vymenia skúsenosti a precvičia tímovú spoluprácu.
   Vzdelávanie v projektovom manažmente potrvá do konca októbra 2015. Záujemcovia o vzdelávanie si viac informácií o možnosti prihlásenia nájdu v aktualitách na webovej stránke http://www.amvprojekt.sk/. Projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku