Poznáme víťazov celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017

07.06.2017
     V utorok 6. júna 2017 sa osem najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Hoteli Bôrik v Bratislave, a zapojilo sa do jej celoštátneho kola. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyplniť digitálny vedomostný test o Európskej únii. Test preveroval ich komplexné vedomosti z geografie, histórie, náuky o spoločnosti, ako aj úroveň všeobecného prehľadu o EÚ.
     Víťazov už poznáme. Na 1. až 2. mieste sa umiestnili s rovnakým skóre dvaja stredoškoláci – Radovan Hančuľák z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a Samuel Tóth z Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice. Na 3. mieste sa umiestnila Mária Csontos z Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne. Dominik Minárik zo Spojenej školy – Gymnázia v Sečovciach obsadil 4. miesto a na 5. mieste skončila Lenka Vargová z tej istej školy.
     Všetci piati víťazi získali tablety a ďalšie vecné ceny. Navyše sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť na vzdelávacej exkurzii do európskych inštitúcií v Bruseli. Do Bruselu s nimi pôjde aj študent, ktorý sa umiestnil na 6. mieste, Marek Podžuban z Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec.
     V školskom kole Mladého digitálneho Európana bola tiež ocenená najúspešnejšia škola s najvyššou priemernou úspešnosťou jej žiakov v teste. Stalo sa ním Gymnázium Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium,  Ul. biskupa Királya 5 z Komárna. Všetci traja žiaci z tejto školy, ktorí sa zapojili do školského kola súťaže, rovnako navštívia európske inštitúcie v Bruseli.
     Druhý ročník školského kola súťaže Mladý digitálny Európan sa konal v dňoch 9. a 10. mája 2017. Zapojilo sa doň takmer 2 000 stredoškolákov z viac než 120 stredných odborných škôl a gymnázií. Žiaci na počítačoch vypĺňali vedomostný test o Európskej únii prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Test bol náročný, o čom svedčí skutočnosť, že  priemerná úspešnosť žiakov bola v školskom kole 54,74 % a len 14 žiakov v ňom dosiahlo úspešnosť nad 90 %.
     Všetkým víťazom celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2017/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku