Poznáme už absolútneho víťaza Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice

27.11.2015
     Absolútnym víťazom 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa spomedzi 280 školských knižníc stala Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave.
     Víťaz odbornú porotu zaujal predovšetkým originálnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom „Viac rozprávky do života všetkých ľudí“ v školskej knižnici, v domove sociálnych služieb, v dvoch centrách pre seniorov a v Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto.
     V rámci podujatia v školskej knižnici i mimo školy sa najskôr všetci rozprávali o význame Medzinárodného dňa školských knižníc, o knižniciach, či ich navštevujú, čo si požičiavajú, a o rozprávkach, kto ich číta a ktoré patria medzi jeho obľúbené. Ďalej nasledovalo nacvičené dramatizované čítanie vybranej rozprávky a nakoniec žiaci robili s ostanými účastníkmi podujatia rôzne zábavné a hravé aktivity k rozprávkam, napríklad Čierny pasažier, O sedemhlavej žirafe, Červená rukavička. Na záver podujatia ešte niekoľko žiakov predviedlo cestujúcim v bratislavskej električke dramatizované čítanie rozprávky Čierny pasažier.
     Do celoslovenského projektu sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala 26. októbra 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie na tému Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania. Stručný popis podujatia spolu s povinnými údajmi mala poslať Slovenskej pedagogickej knižnici ako organizátorovi celoslovenského projektu.
     Všetkých sedem ocenených školských knižníc získalo knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 eur do svojich knižničných fondov od organizátora celoslovenského projektu. Prvá základná škola mimo poradia víťazov získala knižný dar od Klubu mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk). Ostatné informácie týkajúce sa vyhodnotenia celoslovenského projektu sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
V poradí 11. ročník celoslovenského projektu sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku