Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania budú výhodnejšie

13.07.2015
     Študenti a pedagógovia môžu v budúcom akademickom, resp. školskom roku 2015/16 získať zvýhodnenú pôžičku za ešte lepších podmienok. Na základe zákonom stanovených pravidiel sa úroková sadzba znížila z predchádzajúcej úrovne 3,19 % na súčasných 2,07 %. Žiadosti je možné podávať od dnešného dňa, pričom pedagógovia majú čas do 30. septembra 2015 a vysokoškoláci do 31. októbra 2015.
     Ďalšie podmienky poskytovania pôžičiek sa nemenili, maximálna výška pôžičky pre študentov ostala na úrovni 2 500 eur a pre pedagógov na úrovni 15 000 eur.
     Celkovo je na pôžičky pre akademický či školský rok 2015/2016 vyčlenená suma vo výške 5,8 mil. eur, z toho 3,5 mil. eur pre študentov a 2,3 mil. eur pre pedagógov. V prípade pôžičiek pre učiteľov sa objem finančných prostriedkov zvyšuje oproti predchádzajúcemu školskému roku o 300 000 eur.
     Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk formou oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku samostatne pre študentov a samostatne pre pedagógov s možnosťou stiahnuť si tlačivo žiadosti o pôžičku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku