Posledné dni na podanie prihlášky do výberového konania na post predsedu VR Slovenskej akreditačnej agentúry

29.01.2019
     Už len do konca januára je možné zasielať prihlášky do výberového konania na post predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. Táto možnosť sa uzavrie 31. januára 2019, pričom rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti ministerstvu alebo dátum elektronického doručenia žiadosti.
     Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku