Poskytovanie štipendií a podpora vzdelávania v slovenskom jazyku

11.08.2016
     Minister školstva Peter Plavčan rozhodol o udelení 148 štipendií vlády SR pre uchádzačov z 19 krajín.
     Najviac, až 70 miest, bolo poskytnutých  pre uchádzačov z krajanského prostredia (166 registrovaných žiadostí od Slovákov, žijúcich v 16 krajinách sveta) . Záujem o štúdium na našich vysokých školách majú najmä krajania zo Srbska (121 registrovaných žiadostí). Zvýšený záujem oproti minulým rokom bol aj z Chorvátska (12) a Maďarska (8).
     Spolu 48 miest získali uchádzači zo 14 rozvojových krajín sveta (378 registrovaných žiadostí) a 30 miest je pre uchádzačov z radov sýrskych migrantov (231 registrovaných žiadostí).
     Krajanskí uchádzači prejavili najväčší záujem o štúdium pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Láka ich aj učiteľstvo, manažment, informatika, architektúra a poľnohospodárstva.
     Uchádzači z rozvojových krajín majú najväčší záujem o štúdium medicíny, technických vied, ekonómie a manažmentu. U sýrskych migrantov jednoznačne dominuje záujem o štúdium medicíny.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku