Portál eAktovka využijú aj Slováci žijúci v zahraničí

27.01.2012

     Predstavitelia krajanských komunít a pedagógovia zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Srbska i Rumunska privítali bezplatný prístup k učebniciam na portáli eAktovka.
    
Jeho fungovanie si vyskúšali tento týždeň na koordinačnej porade k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012, ktorú organizovala sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. S elektronickou aplikáciou mali možnosť priamo pracovať na počítačovom pracovisku Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.  
     Portál eAktovka, ktorý sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom, učiteľom i rodičom, bol spustený 22. decembra 2011. Okrem zdigitalizovaných verzií učebníc sa na portáli nachádzajú aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčaná literatúra. Učitelia na ňom môžu nájsť odborné publikácie vydávané napr. Metodicko-pedagogickým centrom.

Bratislava 27. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku