Podpora športov bez časového sklzu

20.01.2014
     Príprava športovcov a ich účasť na Zimných olympijských hrách (ZOH) v Soči sú už finančne zabezpečené. K 10. januáru 2014 mali Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a športové zväzy zimných športov na svojich účtoch potrebné finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Vďaka operatívnemu postupu rezortu školstva sa podarilo zadministrovať a schváliť žiadosti športových zväzov o dotácie na rok 2014 ešte v priebehu decembra 2013. A to nielen s prihliadnutím na konanie olympiády a paralympiády, ale aj preto, aby organizátori športových podujatí získali finančnú podporu v čase, kedy sa ich podujatia realizujú. Žiadosti o dotácie sa v minulosti poskytovali v roku konania podujatia. To spôsobovalo technické problémy a čakanie na financie. Po novom je tento nesúlad odstránený tým, že žiadosti na aktuálny rok sa podávali koncom minulého roka. Následne boli vyhodnocované a v týchto dňoch sa podpisujú zmluvy o poskytnutí dotácie pre ostatné športy. Po ich obojstrannom podpise a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv budú následne poukázané aj dotácie. MŠVVaŠ SR prideľuje v roku 2014 dotácie na podporu športu v rámci viacerých výziev. Napríklad v rámci Športových odvetví, Športovej prípravy vybraných športovcov, ale aj cez Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 a trénerov mládeže. Dotácie tiež smerujú na Infraštruktúru osobitného významu, Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí, Opatrenia osobitného významu v oblasti športu, Šport a zdravie a tiež na Futbalové štadióny.
     „Vybraní reprezentanti, ako aj Slovenský olympijský výbor (SOV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) už dostali viac ako 80 percent zo schválenej dotácie na tento rok. Tá bola v prípade podpory prípravy vybraných reprezentantov schválená v celkovej výške viac ako 3,2 milióna eur. SOV a SPV majú na osobitné úlohy v športe, predovšetkým na zabezpečenie účasti SR na zimnej olympiáde a paralympiáde, schválených približne 1,149 mil. eur,“ konkretizoval minister Dušan Čaplovič.  
     Podobne bolo z dotácií schválených na rozvoj športových odvetví prednostne zabezpečené financovanie reprezentácie tzv. zimných športov, na ktoré bolo k dnešnému dňu poukázaných spolu 3 865 000 eur, t. j. zhruba 90 % schválených prostriedkov, ako aj financovanie športovo talentovanej mládeže, na ktorú bolo poukázaných 557 000 eur, čo je zhruba  50 % schválených dotácií.
     Podpora mladých športových talentov sa prejavila aj vo financovaní športových gymnázií, ktorým sa zvýšil koeficient na výpočet normatívu na prevádzku z doterajších 2,0 na 2,5. To v praxi znamená, že kým v roku 2013 dostávali na tento účel zhruba 124 eur na žiaka, v tomto roku to bude o približne 30 eur viac.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku