Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a izraelských organizácií

18.04.2018
     Informačné systémy v zdravotníctve, vesmírny výskum či „smart“ automobily. To všetko sú spoločné projekty, na ktoré môžu získať slovenské a izraelské organizácie príspevok v rámci najnovšej výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).
     APVV vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Štáte Izrael na roky 2018 – 2020. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 18. jún 2018.
     Verejná výzva SK-IL-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1. Informačné systémy a IKT – v zdravotníctve, kyber bezpečnosť,
2. Komunikačné systémy – chytré autá, vesmírny výskum, navigačné systémy.

      Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.
     APVV vyhlásila túto výzvu na základe dohody medzi Izraelom a ČSFR z roku 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu z mája 2017. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku