Podpis zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Sekretariátom EUREKA v Bruseli

30.06.2011

     Pri príležitosti 25. výročia vzniku  medzinárodného programu EUREKA, a tiež  pri príležitosti 10. výročia od vstupu Slovenskej republiky do EUREKY, podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmluvu so Sekretariátom EUREKA v Bruseli.
    
Prostredníctvom tejto zmluvy sa Slovensko pripojilo k 32 krajinám, ktoré deklarovali podporu projektov Eurostars svojimi ročnými príspevkami vo výške celkom 52 miliónov eur. Eurostars je program výskumu a vývoja EÚ pre malé a stredné podniky, ktorý vznikol ako iniciatíva programu EUREKA. Cieľom programu EUROSTARS je podpora výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi, ktorého výsledky sú určené pre trh. Slovenská republika sa zaviazala k finančnej podpore účasti slovenských subjektov na spoločnom programe EUROSTARS vo výške 500 tisíc eur  ročne prostredníctvom príslušného národného programu v rozpočtovom období 2008-2013. 

Medzinárodný program EUREKA (European Network for Market-oriented, Industrial R&D) je medzivládnou iniciatívou koordinujúcou podporu celoeurópskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európskeho priemyslu vo svetovom meradle.  Zameriava sa na podporu priemyselných firiem, výskumných ústavov a univerzít, ktoré spoločne riešia európske projekty orientované na výskum a vývoj inovačných produktov, procesov a služieb a rast konkurencieschopnosti poskytnutím účelovej podpory projektom so štatútom EUREKA.

Fotogaléria

Bratislava 30. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku