Počet zatvorených škôl opäť mierne klesol

04.02.2016
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 4. februára 2016 do 10:00 hod zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Počet zapojených škôl do štrajku sa opäť znížil, hoci už v miernejšom tempe ako včera. Menej je ich napríklad v Bratislavskom, Trnavskom či Košickom kraji.
     V Prešovskom kraji sa naopak do štrajku zapojila jedna škola, rovnako aj v a Nitrianskom kraji, hoci včera sa tu už neštrajkovalo.
     Dnes už teda nie je zatvorené ani jedno celé percento slovenských škôl. Z celkového počtu 6724 ich neučí len 43, čo je 0,64 %.
     Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z viac ako 99 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku