Počet nahlásených detí v záujmovom vzdelávaní klesol medziročne o tretinu

04.11.2010

     O tretinu menej detí nahlásili po zmene metodiky v štatistickom zisťovaní centrá voľného času (CVČ) a školské strediská záujmovej činnosti (ŠSZČ) v tomto školskom roku oproti minulému. Počet detí  v týchto školských  zariadeniach tak klesol z viac ako 297 000 (k 15. 9. 2009) na tohtoročných necelých 200 700. 
     V tomto roku totiž mohli CVČ a ŠSZČ dieťa započítať do štatistických výkazov iba jedenkrát. Tým sa zreálnili skutočné počty detí využívajúcich ponuku záujmového vzdelávania, keďže v roku 2009 ich tieto zariadenia záujmového vzdelávania nahlásili približne o 126 000 viac ako v roku 2008, čo predstavovalo nárast o vyše 74 percent. 
     Tieto štatistické údaje sú pritom dôležité pri výpočte podielových daní pre jednotlivé obce a mestá v roku 2011 na zabezpečenie financovania aj spomínaných školských zariadení. Zmena metodiky má pomôcť zamedziť vykazovaniu duplicitného počtu detí, na ktoré potom niektoré obce, resp. mestá poberali finančné prostriedky.

Bratislava 4. november 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku