Počas Noci výskumníkov môžu stredoškoláci diskutovať vo vedeckej cukrárni

22.09.2011

     V rámci podujatia Noc výskumníkov 2011 sa v piatok 23. septembra 2011 o 9.00 h uskutočnia v  Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR diskusie vo vedeckých cukrárňach.
     Žiaci bratislavských stredných škôl budú môcť debatovať o vede, jej histórii, prítomnosti i budúcnosti so zástupcami dvoch generácií vedcov v konferenčnej sále CVTI SR. Pozvanie prijal popredný slovenský fyzik a bývalý predseda SAV prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. a dvaja začínajúci vedci - Ing. Peter Oslanec, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Ing. Peter Kuderjavý, interný doktorand zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
     Okrem toho sa bude v multifunkčnej miestnosti CVTI SR v rovnakom čase diskutovať o príčinách exotických parazitárnych ochorení už aj na Slovensku s vedeckým pracovníkom Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave doc. RNDr. Nasirom A. Jalili, CSc., MPH.
     Slovensko sa do Noci výskumníkov zapojí po piatykrát a druhýkrát pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu.

Miesto a čas: konferenčná sála a multifunkčná miestnosť CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 9.00 h.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku