Písomné maturity čakajú viac ako 51 000 maturantov

17.03.2014
      V utorok 18. marca 2014 sa začína týždeň písomných maturít. Skúšky dospelosti čakajú na 51 561 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 746 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry sa prihlásilo 48 407 žiakov. Takmer tri štvrtiny maturantov si spomedzi cudzích jazykov zvolili angličtinu.  
     Prvou skúškou pre maturantov bude v utorok 18. marca 2014 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, resp. v prípade žiakov s vyučovacím jazykom maďarským to bude test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.  
      V stredu 19. marca 2014 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka. Nasledujúci deň, vo štvrtok 20. marca 2014, čaká maturantov, ktorí si vybrali matematiku, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 21. marca 2014 externé testovanie a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.
      Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS - Rádiu Slovensko (v utorok a piatok o 12.20 hod.) a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), CVTI SR - školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk). Témy slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.
     Tradične najvyšší počet maturantov - 48 407 - bude maturovať z povinného slovenského jazyka a literatúry. Test a sloh z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 2 058 žiakov zo škôl a tried s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí takisto budú maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra (2 055 prihlásených žiakov). Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 26 žiakov. Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 8 218 žiakov.
      Z cudzích jazykov si vyberali žiaci najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 38 435 maturantov (úroveň B1 – 23 903, úroveň B2 – 14 532), čo je takmer 75 percent z ich celkového počtu. V poradí záujmu nasleduje tradične nemecký jazyk, ktorý si vybralo 8 729 maturantov. Tretím najžiadanejším cudzím jazykom je ruština, z ktorej bude maturovať 1 206 žiakov. Nasleduje francúzsky jazyk  a to u 77 maturantov a španielsky jazyk v prípade 35 maturantov. Najmenej žiakov sa opäť prihlásilo na maturitnú skúšku z talianskeho jazyka, konkrétne 5 žiaci. 
     Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 11. – 16. apríla 2014. Na prípravu a priebeh zabezpečenia maturitných skúšok dohliada Ústredná maturitná komisia. Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2014 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - http://www.nucem.sk/sk/maturita.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku