Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

12.10.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia 3. ročníka Piešťanských fyzioterapeutických a balneologických dní.
     Dvojdňovú vedeckú konferenciu organizoval Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Česka a Poľska. Na konferencii vystúpia so svojimi prednáškami poprední slovenskí aj zahraniční odborníci z odboru fyzioterapie a súvisiacich odborov pred vyše 600 zástupcami odbornej verejnosti.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore zdôraznila význam profesie fyzioterapeuta a stále rastúcu potrebu fyzioterapeutických pracovníkov.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku