Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti Ex Ante

16.05.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca na dnešnej tlačovej konferencii informoval novinárov o tom, že ministerstvo začína rokovacie konanie bez zverejnenia na rozšírenie už využívaného digitálneho vzdelávacieho obsahu a služieb pre prioritné predmety Štátneho vzdelávacieho programu na všetkých základných a stredných školách.
     Rezort školstva sa zároveň dobrovoľne rozhodol zabezpečiť transparentnosť v tomto obstarávaní prostredníctvom oznámenia Ex Ante. Európskemu i slovenskému dodávateľskému priestoru chce tým dať na vedomie informáciu o zámere uzavrieť zmluvu. Urobí tak formou oznámenia Ex Ante, čiže oznámením o dobrovoľnej transparentnosti, ktoré dnes ministerstvo odosiela na zverejnenie do európskeho aj slovenského vestníka pre verejné obstarávanie. V praxi to znamená, že do 4 až 6 dní bude v oboch vestníkoch publikovaná informácia o tom, že rezort zverejňuje informáciu o začiatku rokovacieho konania bez zverejnenia. „Radi by sme išli cestou rokovacieho konania so zverejnením, ale v našej situácii nám to zákon neumožňuje," vysvetlil Eugen Jurzyca.
     Minister školstva  zároveň upozornil na to, že zmluva s dodávateľom bude uzatvorená iba v tom prípade, ak projekt digitalizácie učebníc bude pozitívne vyhodnotený na konferencii o projekte digitalizácie vzdelávacieho obsahu, ktorá sa bude konať 14. júna 2011 za účasti učiteľov. Ďalšou podmienkou bude skutočnosť, že sa na trhu neobjaví iný dodávateľ s rovnakým predmetom obstarávania. „Hlavným cieľom nášho kroku je meniť súčasnú školu na modernú, a to väčším využívaním digitálneho obsahu," dodal Eugen Jurzyca.
     Ministerstvo školstva spustilo testovaciu prevádzku projektu digitálneho obsahu 7. februára 2011 na viac ako 300 základných a stredných školách na území celého Slovenska. Jej priebežné hodnotenie je dostupné na internetovej stránke www.digitalneucebnice.sk.

Fotogaléria

Bratislava 16. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku