Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2015

12.11.2014
     Európska komisia zverejnila 6. októbra 2014 aktuálnu Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 EAC/A04/2014 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+.
     Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.
     Výzva na predloženie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:
- Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
- Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
- Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík
- Jean Monnet
- Šport (centralizované aktivity)
     O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
     Podrobné podmienky výzvy na predloženie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+.

     Program Erasmus+ dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Viac informácií na slovenskej stránke programu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku