Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánu

20.02.2018
      Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning.  
      Školenie JOLLY PHONICS „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ pre Experimentálny projekt 2017/18 sa uskutočnilo v slovenských základných školách ZŠ Pankúchova v Bratislave, ZŠ Martinská v Žiline a ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Ďalšie stretnutie učiteľov je naplánované na apríl 2018.
     „Tento projekt, ktorého garantom je Štátny pedagogický ústav a realizovaný je pod dohľadom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pokračuje presne podľa schváleného harmonogramu. Aprílový workshop bude zameraný na zdieľanie skúseností, zodpovedanie nových  otázok, podporu a informovanie o pripravovanom testovaní prvákov základných škôl,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Viac informácií o projekte experimentálneho overovania Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní nájdete na webovej stránke ŠPÚ v sekcii Vzdelávanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku