Otvorenie výstav v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012

08.11.2012
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča bola dnes 8. novembra 2012 v bratislavskej Inchebe slávnostne otvorená prezentácia výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu, ako aj výstava Bibliotéka/Pedagogika.
     Zároveň sa pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 začala národná konferencia Výskum, vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života, ktorá poskytne priestor na diskusiu o podpore výskumu, vývoja a inovácií ako základného predpokladu zlepšenia kvality života a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska. Súčasťou dnešného programu je taktiež konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku