Otvorenie celoštátnej prehliadky 33. ročníka SOČ za účasti štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča

26.04.2011

     Celkovo 269 žiakov z celého Slovenska si zmeria sily v rámci celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorá sa koná v dňoch 26. až 29. apríla 2011 v Trenčíne. V rámci tohto, v poradí už 33. ročníka, budú súťažiť v 17 kategóriách pokrývajúcich široké spektrum vedeckých oblastí.
     Záštitu nad súťažou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR  Eugen Jurzyca. Za rezort školstva sa na slávnostnom otvorení prehliadky 27. apríla 2011 zúčastní štátny tajomník MŠVVaŠ SR Jaroslav Ivančo.
     Celoštátna prehliadka sa uskutoční na pôde SOŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne a jej organizátormi sú okrem MŠVVaŠ SR aj Štátny inštitút odborného vzdelávania a Krajské centrum voľného času v Trenčíne.

Miesto a čas slávnostného otvorenia: Trenčiansky hrad, 19.30 hod.

Bratislava 26. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku