Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol

17.04.2019
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na otvorení medzinárodného kola súťaže ENERSOL. Medzinárodné finále súťaže, ktoré sa konalo v meste Senica, sa na Slovensku uskutočnilo po druhý raz vo svojej 16. ročnej histórii.
     ENERSOL je venovaný prezentácii prác študentov stredných odborných škôl v téme energeticky obnoviteľných zdrojov energie. Medzinárodného kola sa zúčastnili tímy stredoškolákov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Českej republiky.
     Súťaž veľmi vhodne vedie žiakov k výchove k energetickej efektivite a k záujmu o výskum využiteľnosti iných, než fosílnych zdrojov energie.  „Stredoškoláci predstavujú nastupujúcu generáciu, ktorá si už v tomto mladom veku uvedomuje význam ochrany životného prostredia a dôležitosť využívania obnoviteľných zdrojov energie, nehovoriac o ďalšej pridanej hodnote tejto súťaže, ktorou je výmena skúseností a príkladov dobrej praxe z domova, ale aj zo zahraničia,“ uviedla štátna tajomníčka.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku