Oslavy 70. výročia založenia Strednej odbornej školy v Pruskom

14.10.2019

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa dňa 10. októbra 2019 zúčastnila na oslavách 70. výročia založenia Strednej odbornej školy v Pruskom. Podujatia sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec a ďalší hostia.
     Stredná odborná škola Pruské prešla od svojho vzniku veľkým vývojom. Dnes poskytuje v priestoroch renesančného kaštieľa zázemie pre odborný výcvik a odbornú prax pre svojich žiakov. Štátna tajomníčka vo svojom príhovore ocenila aktívne zapojenie sa v systéme duálneho vzdelávania, a vyjadrila potešenie z mnohých úspechov školy, ktoré počas obdobia svojej existencie dosiahla. V závere oficiálneho programu Oľga Nachtmannová spolu s riaditeľkou školy Jankou Fedorovou a predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom odovzdali učiteľom školy ocenenia za dlhodobú prácu. 
     Po slávnostnej akadémií bola prestrihnutá páska a do prevádzky slávnostne uvedené vybavenie učebne pre experimentálny odbor agromechatronik. V rámci vybavenia boli nakúpené výučbové panely a testovacie sady pre predmety elektrika, elektronika a prevádzková spoľahlivosť strojov. Zároveň bola prestrihnutá páska na novom traktore, ktorý bude využívaný v rámci školskej autoškoly pre žiakov školy a taktiež pre verejnosť.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku