Orgány Študentského pôžičkového fondu majú nových členov

16.08.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca včera odovzdal menovacie dekréty novým členom rady fondu a dozornej rady Študentského pôžičkového fondu (ŠPF).
    
Do rady fondu nominoval Štefana Kišša (MF SR), Petra Goliaša (INEKO), Gabriela Šípoša (Transparency International Slovensko) a Andreja Kramára (člen predstavenstva Slovenskej pošty). Členmi dozornej rady sa stali Andrej Salner (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) a Zuzana Dančíková (INEKO).
     Študenti dennej formy prvého štúdia (1. a 2. stupeň)  na slovenských a zahraničných vysokých školách a v zahraničí, ako aj študenti externej formy vysokoškolského štúdia a zahraniční Slováci študujúci na slovenských vysokých školách, môžu naďalej žiadať o pôžičku na úhradu časti nákladov na vysokoškolské štúdium.
     Tlačivo žiadosti sa nachádza na internetovej stránke www.spf.sk. Študent študujúci na vysokej škole v SR odovzdá vyplnenú žiadosť svojej škole, ktorá ju po potvrdení pošle fondu. Študenti študujúci v zahraničí ju posielajú priamo na adresu fondu. Žiadosti sa podávajú do 10. októbra príslušného akademického roka. V prípade, že sa študent dostane do zlej sociálnej situácie, môže o pôžičku požiadať do 31. marca. Výška pôžičky sa môže v každom akademickom roku pohybovať do 1 327,76 eur. V prípade, že školné je vyššie ako 1327,76 eur, môže študent v každom akademickom roku požiadať až o dvojnásobok tejto sumy.
     Ak študent začne pôžičku splácať ešte počas štúdia, fond mu garantuje jej bezúročnosť, avšak len v tomto období. Po skončení štúdia s odkladom 2 mesiacov sa úročí tromi percentami, a to počas doby splatnosti, ktorá je 10 rokov.

Bratislava 16. august 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku