Opravný termín pre tisíc maturantov

05.08.2014
     Začiatkom septembra 2014 absolvujú neúspešní maturanti opravnú skúšku z externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.  
     V dňoch 3. až 5. septembra 2014 bude 1 246 neúspešných maturantov na 52 vybraných školách po celom Slovensku písať externé testy, prípadne slohové práce zo slovenčiny, cudzích jazykov, z maďarčiny a matematiky. Podmienkou prihlásenia na opravný termín je, že nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov. 
     Najviac maturantov, až 606, bude opravovať písomnú maturitu z anglického jazyka na úrovni B1. Spolu 344 žiakov čaká opravná maturita z nemeckého jazyka na úrovni B1. Zo slovenského jazyka a literatúry musí test, prípadne slohovú prácu zopakovať 157 žiakov.  
     Ďalšími predmetmi v poradí sú matematika, z ktorej maturitnú skúšku absolvuje 82 maturantov, anglickému jazyku na úrovni B2 sa bude venovať 50 maturantov. Po 23 žiakov v náhradnom termíne absolvuje slovenský jazyk a slovenskú literatúru spolu s ruským jazykom na úrovni B1.  
     Iba po jednom maturantovi  bude opravovať  neúspešný riadny termín v predmetoch francúzsky jazyk na úrovni B1 a španielsky jazyk na úrovni B1. 
     Neúspešní maturanti sa mali na tento opravný termín prihlásiť riaditeľovi svojej školy do 30. júna 2014. V prípade, že neuspejú aj v septembrovom termíne, budú mať poslednú možnosť opravnej maturity počas  riadneho termínu písomných maturít v roku 2015 (termín prihlásenia v tomto prípade je 30. september 2014).
     Opravný termín maturít organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídlach krajov. Viac informácií je dostupných na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku