Okrúhle 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra si špeciálne pripomenú žiaci z Trenčianskeho kraja

25.02.2015
     Ôsmaci, deviataci a stredoškoláci z okolia Štúrovej rodnej dedinky Uhrovec sa môžu zapojiť do literárnej regionálnej súťaže ĽUDOVÍT ŠTÚR A TRENČIANSKY REGIÓN. Súťažné príspevky môžu posielať do 20. marca 2015. Odborná porota vyberie víťazov, na ktorých čaká odmena v podobe vecných cien.
     V tomto roku uplynie 200 rokov od narodenia významnej a jedinečnej postavy slovenských dejín. Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ a vedúca osobnosť slovenského národného života a slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Kodifikoval slovenský spisovný jazyk a celá jeho životná púť je úzko spätá s Trenčianskym regiónom, z ktorého pochádzala aj jeho najbližšia rodina. 
     Žiaci a študenti z miestnych škôl, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, môžu vypracovať esej, úvahu, umelecké rozprávanie či beletrizovaný životopis. „Príspevok sa musí obsahovo týkať Ľudovíta Štúra, jeho vzťahu k Trenčianskemu regiónu, nadčasového posolstva odkazu tohto významného jazykovedca, novinára, politika a významnej osobnosti slovenského národného hnutia v 19. storočí,“ upresnila Mária Dreisigová, zástupkyňa pre DP MPC v Trenčíne. 
     Súťaž organizuje Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne  a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne. Odborníci z oblasti literatúry, jazykovedy, histórie a novinári ohodnotia súťažné príspevky žiakov a študentov a víťazi budú odmenení v apríli, počas slávnostného vyhodnotenia súťaže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku