Odštartoval cyklus seminárov Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

20.09.2017
     Demokratickí politici Milan Hodža, Martin Rázus, ale aj Alexander Dubček budú témami cyklu seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorý dnes slávnostne otvorili v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, riaditeľ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pekník a riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavel Mešťan ako zástupcovia hlavných organizátorov.
     Cyklus seminárov s názvom Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť je určený pre pedagógov základných a stredných škôl vyučujúcich predovšetkým dejepis a občiansku náuku. Bol pripravený na podnet sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR ako projekt proti prejavom extrémizmu, ktorý sa v súčasnosti vo zvýšenej miere objavuje v našej spoločnosti.
     Pedagógovia budú od septembra 2017 počas tohto a minimálne aj nasledujúceho roka v jednotlivých samosprávnych krajoch pozývaní na semináre o vybraných slovenských politikoch. Prednášať budú odborníci s každodennou praxou, ktorí vhodne priblížia odkaz demokratických politikov v našich dejinách. Pedagógovia by si mali aktívnou spoluprácou získané poznatky spracovať vlastným tvorivým spôsobom a na princípe pyramídy ich ďalej odovzdávať žiakom a študentom. Metodicko-pedagogické centrum navyše zvažuje, či uvedený cyklus seminárov nezaradiť aj do akreditovaného vzdelávania pedagógov.
     Projekt sa bude zaoberať osobnosťami slovenskej politiky, o ktorých boli v rámci každoročných Dní Milana Hodžu vydané knižné publikácie, prípadne sú v štádiu rozpracovania. Patria medzi nich Milan Hodža, Martin Rázus, Ferdinand Juriga, Ivan Dérer, Vavro Šrobár, Pavol Blaho, Anton Štefánek, Ivan Markovič, Jozef Gregor Tajovský, Samuel Zoch, ale aj Alexander Dubček.
     Na prvom seminári sa zúčastnilo takmer 100 pedagógov, prednášajúcich a hostí z desiatok škôl Bratislavského kraja a iných organizácií. Úvod bol venovaný téme extrémizmu – holokaustu, v druhej časti prednášajúci vystúpili na tému Osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža, štátnik a politik.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku