Odštartoval 9. ročník Fotografie očami detí

08.12.2014
       Organizátori celoslovenského internetového projektu Fotografia očami detí oznámili začiatok 9. ročníka tejto úspešnej fotosúťaže. Tá je určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Záštitu nad 9. ročníkom FOD prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
      Internetová fotosúťaž prebieha v dvoch súťažných kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom a fotografia mobilným telefónom. Úlohou súťažiacich je posielať svoje fotodiela prostredníctvom webovej stránky projektu www.fod.sk. Súťaž pozostáva z jednotlivých mesačných súťažných kôl, ktorých témy sú vyhlásené na webovej stránke. Výnimku tvorí 1. kolo, ktoré je „dvojmesačné“. Fotografie do súťažného kola „Príroda okolo nás“ môžu súťažiaci posielať už od novembra, a to do konca roka. Organizátori súťaže Fod sa rozhodli pre tento krok, na základe skúseností, pretože daná téma patrí medzi obľúbené medzi súťažiacimi. Zaujímavými sú však aj ďalšie z ponúkaných súťažných tém: Zvieratká a rastliny, Portrét, Moje mesto /Moja obec, Musíme si pomáhať, Moja trieda / moja škola, Voľná téma. Súťažiaci si opäť zasúťažia o pekné diplomy, ale aj vecné ceny (knihy, DVD filmy, hudobné CD, PC hry, mp3 prehrávače a tablety). Víťaz 9. ročníka FOD získa zaujímavú cenu: zažije jeden pracovný deň spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom (rokovania, pracovné výjazdy, rôzne stretnutia).
       Aj v novom ročníku fotosúťaže budú „oči porotcov“ dohliadať na výber víťazov súťažných kôl, ako aj celkového víťaza 9. ročníka Fod. Medzi porotcami nájdete odborníkov na fotografiu: Profesionálnu fotografku Ivetu Zúbkovú, autora panorámy s najväčším rozlíšením na Slovensku Tomáša Andraščíka, úspešného amatérskeho fotografa - autora projektu „Zober foťák, a nie drogy“ Henricha Šalamona a víťaza 1. ročníka FOD - (aktuálne už profesionálneho fotografa) Rajmunda Petríka.
      Zaujímavosťou je bezpochyby špeciálna „prešovská porota“, ktorej členmi sú Veronika a Martin Husovskí. Veronika (sestra populárnej speváčky Kataríny Koščovej) je úspešnou prešovskou herečkou, Martin spevákom hudobnej skupiny Komajota. Víťaz, na základe ich výberu, bude odmenený čarovnými autorskými uspávankami pre malých i veľkých z rodinnej dielne Katky Koščovej, Veroniky Koščovej a Martina Husovského.
      Súčasťou projektu Fod sú rôzne aktivity, ktoré majú za úlohu spájať komunitu mladých fotografov. Pre súťažiacich sme pripravili množstvo výletov po celom Slovensku, besied s fotografmi, fotoworkshopy, víkendové výlety, ...
      Organizátorom súťaže Fotografia očami detí je sabinovské centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Mgr. Ľuboš Lukáč
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku