Odborníci prešli školeniami ako vzdelávať rómske deti

01.07.2015
     Umožnil im to národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Záver júna ukončil dva programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré zlepšujú vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
     Podpora sociálnej inklúzie rómskych detí v materských školách a rozšírené vzdelávanie odborníkov v oblasti diagnostiky špecifických problémov detí – to boli hlavné témy vzdelávacích seminárov od júna uplynulého roka. Vzdelávanie úspešne ukončilo 466 učiteliek a asistentov materských škôl a 31 odborníkov z radov psychológov a špeciálnych či sociálnych pedagógov.
     „Vzdelávanie bolo efektívne, osvojili sme si množstvo poznatkov a zručností. Na stretnutiach sme si mohli vymeniť svoje skúsenosti, posilnil sa náš tím, čo považujem za veľmi pozitívne,“ približuje prínos účasti na vzdelávaní Beáta Katona, riaditeľka materskej školy.
     Osnovy oboch programov vychádzali z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb vypracovanej expertmi národného projektu. Tí zisťovali priamo u odborníkov a pedagógov, ktorí pracujú s deťmi z MRK, konkrétne problémové oblasti, v ktorých by uvítali rozšírenie svojich zručností. Programy poskytlo Metodicko-pedagogické centrum.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku