Odborníci na inklúziu navštívili Slovensko

08.02.2019
     Na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila verejná odborná prednáška profesora z University of Cambridge, Tonyho Bootha a experta na inkluzívne vzdelávanie v Babington Academy v Liecester-i, Marka Penfolda.
     Zúčastnili sa jej pedagógovia, študenti, zástupcovia a zamestnanci rezortu školstva a rezortných inštitúcií, školskej samosprávy, škôl, iných štátnych inštitúcií, zástupcovia neziskového sektora a širšia verejnosť, ktorú zaujíma téma inklúzie v školách. Štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom úvodnom slove privítal všetkých účastníkov a podčiarkol tému inkluzívneho vzdelávania ako jednu z priorít rezortu.
     Spoluautor publikácie „Index inklúzie: príručka pre rozvoj školy vedenej inkluzívnymi hodnotami“, p. Booth, priblížil, že inklúzia vo vzdelávaní sa týka úplne všetkých: detí, žiakov, učiteľov, vedenia aj iných zamestnancov škôl a tiež rodičov a je to samotné budovanie školy ako komunity, ktorá slúži všetkým a tiež všetky hodnoty inklúzie, na ktorých by mala byť postavená.
     Návšteve na Slovensku predchádzala pracovná cesta štátneho tajomníka Petra Krajňáka v júni 2018 priamo v Babington Academy a osobné stretnutie aj s pánom profesorom Boothom, na ktorom ho štátny tajomník osobne pozval na Slovensko aj s nádejou, že sa nám publikáciu Index inklúzie podarí preložiť aj do slovenského jazyka. V tejto veci ministerstvo  spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci ich rozbehnutého projektu „Kto chýba?“. Odborníci z Anglicka v rámci svojej trojdňovej návštevy Slovenska poskytli svoje odborné skúsenosti aj na pracovných seminároch s riaditeľmi a učiteľmi škôl zo Slovenska zapojených do programu Teach for Slovakia a medzinárodného projektu INSCHOOL.
     Podujatie bolo organizované ako súčasť spoločného pilotného projektu Rady Európy a Európskej komisie „INSCHOOL - Inkluzívne školy: Skutočná zmena pre rómske deti“ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku