» Aktuality » Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

30.11.2017
Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín
     Duševné zdravie detí a rodín boli hlavnou témou XXVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození. Konferencia sa konala dňoch 30. 11. – 1. 12. 2017 v Centre účelových zariadení - stredisko SUZA v Bratislave.
    
Podujatie s názvom Podpora duševného zdravia detí a rodín: Nové výzvy a vízie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizoval ho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s podporou Ministerstva vnútra SR a SK UNESCO v spolupráci ďalšími odbornými partnermi.
     Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo identifikovať hlavné sociálne, psychologické a zdravotné ohrozenia detí a rodín a ich dopad na duševné zdravie. Tiež navrhnúť riešenia problémov a postupy optimalizácie podpory duševného zdravia detí a rodín.
     Hlavnými oblastami, ktorým sa odborníci venovali boli integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného zdravia detí a rodín, psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze, prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín, inklúzia.
     K najvýznamnejším  prednášateľom konferencie sa zaradil Wassilios E. Fthenakis z Freien Universität Bozen z Nemecka. Ďalším významným účastníkom konferencie bol Tali Mirkin  z Ben Gurion University v Izraeli. Hlavné  prednášky konferencie prezentovali Elisabeth J. Vargo z Veľkej Británie, William Bernet z USA, Christo Kjučukov zo Sliezskej univerzity v Katowiciach a Monika Nová z Karlovej Univerzity v Prahe.
     Po hlavných referátoch nasledovali diskusné panely a súčasťou vedeckej konferencie boli aj workshopy, posterové prezentácie a výstava detských prác medzinárodnej súťaže v tvorbe detskej knižnej značky „Ex Libris Hlohovec“, podporenej SK UNESCO.