Odborné súťaže podporujú talenty a motivujú rovesníkov

24.01.2017
     S príchodom nového roka sa pre stredoškolákov otvárajú možnosti porovnať svoje sily, preukázať zručnosti a prezentovať talent v odborných súťažiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania ich organizuje hneď niekoľko, pričom ich zameranie ponúka žiakom široký priestor na sebarealizáciu.
     Začiatkom februára sa na Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom uskutoční celoštátne kolo súťaže ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve.
     Na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa 15. februára uskutoční národné kolo súťaže Gastro Junior, kde sa predstavia  najlepší budúci kuchári, ktorí postúpili zo semifinálového kola. 
     V marci sa stredoškoláci zídu na Obchodnej akadémii v Rožňave, kde si zmerajú sily v spracovaní informácií na počítači.
     Apríl bude patriť vedomostiam a zručnostiam v energetike, ktorej celoslovenské kolo súťaže ENERSOL-SK sa uskutoční na Strednej odbornej škole V. P. Tótha v Senici.
     Na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša, v Banskej Bystrici a Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici sa v rovnakom mesiaci uskutoční celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.
     Celoštátne meranie síl a  znalostí z poľnohospodárstva sa uskutoční v ďalšom ročníku súťaže MLADÝ EKOFORMÁR v máji. Miestom podujatia bude Stredná odborná škola v obci Pruské.
     Jeseň bude už tradične patriť súťaži v aranžovaní kvetov na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch. 
     Každá zo súťaží je svojím zameraním orientovaná na iný sektor hospodárstva a študijné odbory. S každou z nich sa pre úspešných súťažiacich spájajú aj konkrétne benefity. Napríklad, keď bol žiak úspešným riešiteľom práce SOČ v poslednom predmaturitnom ročníku, môže počítať s uznaním odbornej práce zo súťaže ako maturitnej skúšky.
     Víťazom celoslovenských súťaží patria aj hodnotné vecné ocenenia či dary od sponzorov a certifikáty dokladujúce ich vedomosti a zručnosti. Ďalším benefitom je možnosť prezentovať úspechy na medzinárodných podujatiach a súťažiach.
     „Takéto súťaže podporujú a rozvíjajú individuálny prístup a mladé talenty, pričom pomáhajú šíriť dobré meno školy a jej pedagógov,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
     Súťaže v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sú realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Treba ich vnímať ako ukážky pripravenosti stredoškolákov na budúce zamestnanie v odbore, v ktorom už teraz majú čo ukázať.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku