Odborná konferencia na úrovni štátnych tajomníkov z rezortov zodpovedných za vzdelávanie krajín V4 v Budapešti

05.12.2017
     V pondelok  4. decembra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák zúčastnil na odbornej konferencii štátnych tajomníkov Višegrádskych krajín v Budapešti, kde sa venovali téme Starostlivosť o talent rómskej mládeže a účasť Rómov vo vysokoškolskom vzdelávaní.
     Cieľom dvojdňovej konferencii bolo pozrieť sa na stimuly, príklady dobrej praxe a osvedčené postupy krajín vyšegrádskej skupiny a porovnávacím spôsobom rámcovať poučenia a odporúčania pre ďalšiu fázu vývoja Rámca EÚ pre rómske stratégie.
     Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov venuje pozornosť vytvoreniu vzdelávacích systémov, ktoré príjmu opatrenia, aby umožnili mladým  nadaným Rómom prístup na vysokoškolské vzdelávanie a podporovali ich k u úspešnému ukončenia tohto štúdia. 
     Snahou stretnutia bolo nájsť cestu ako zapojiť čo najviac Rómov do vysokoškolského vzdelávania. Jedným z nástrojov ako to dosiahnuť, je pomôcť rómskym mladým ľuďom získať podporu pri rozvoji ich talentu. Počas dvojdňovej diskusii sa vypracoval súbor podmienok so zreteľom na princípy Rámca EÚ pre rómske stratégie, ktoré budú môcť krajiny V4 uplatňovať v budúcnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku