Od pondelka sa začína jubilejný 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

08.11.2013
     V poradí už 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
     Podujatie, ktoré je jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí a výsledkov práce slovenských vedcov a výskumníkov, sa uskutoční v dňoch 11. - 17. novembra 2013 v priestoroch CVTI SR.
     Jubilejný ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa začne 11. novembra konferenciou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?, Celoštátnou súťažnou prehliadkou bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 a výstavou pre verejnosť.
     Hlavným zámerom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je prostredníctvom popularizačných aktivít sprístupniť svet vedy a techniky širokej verejnosti, informovať ju o zmysle výskumu a vývoja, o dosiahnutých výsledkoch, ich aplikácii v praxi, najnovších smerovaniach a výzvach do budúcnosti.
     Jedným z jeho hlavných podujatí je aj Národná konferencia pod názvom „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – poznatkami k prosperite“, ktorá sa bude konať 14. novembra o 9.00 hod.. Jej cieľom je poskytnúť priestor na diskusiu smerovanej k podpore výskumu, vývoja a inovácií ako základného predpokladu zlepšenia kvality života a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska. Podujatie vyvrcholí o 15.00 hod. odovzdaním Cien za vedu a techniku za rok 2013, ktoré budú udelené osobnostiam vedy a techniky, vedecko-technickým tímom i mladým výskumníkom.
     V rámci Týždňa vedy budú udelené taktiež ceny za výtvarnú a fotografickú súťaž  žiakov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 13. novembra o 13.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR. Okrem toho sa bude počas Týždňa vedy a techniky konať množstvo sprievodných podujatí v rámci celého Slovenska. 
     Viac informácií o Týždni vedy a techniky na Slovensku 2013 nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku