Oceňovanie za celoživotný prínos

10.01.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan sa 9. januára 2016 zúčastnil na odovzdávaní najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky, ktorými Prezident Andrej Kiska pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenil 20 osobností za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu vlasť.
     Medzi ocenenými boli napríklad aj profesor informatiky Juraj Hromkovič pôsobiaci na ETH v Zürichu, slovenský historik Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, bývalý minister školstva a profesor biochémie Ladislav Kováč či profesorka práva Alexandra Krsková  z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku