Ocenenia rezortu školstva na Štúrovom pere

15.04.2019
     Na 25. ročníku celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero, ktorá sa uskutočnila 12. a 13. apríla vo Zvolene a jedným z jej vyhlasovateľov je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, boli na návrh odbornej poroty udelené taktiež Ďakovné listy ministerky školstva Martiny Lubyovej.
     Ďakovné listy pedagógom, ktorí sa dlhodobo a tvorivo podieľajú na podpore študentských médií, získali Mgr. Mária Škultétyová (Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou), PaedDr. Zuzana Kenderová (Školský internát na Námestí Andreja Hlinku v Ružomberku), Mgr. Iveta Kuzárová (Stredná odborná škola na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni) a Mgr. Eva Lešníková (Gymnázium, J. G. Tajovského, Banská Bystrica). V priebehu štvrťstoročia bolo takto ocenených už vyše 40 pedagógov.
    Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová zároveň prostredníctvom svojho Ďakovného listu ocenila všetkých členov organizačného tímu, ktorí sa od roku 1994 podieľali či podieľajú na tejto súťaži. Za výrazný podiel na jej vzniku a dlhodobej realizácii ocenila Ďakovným listom Jána Mieroslava Pinku (in memoriam), Katarínu Ďurovcovú, Milotu Torňošovú, Andreja Tušera, Pavla Vitka a Patrika Hermana.
     Na dvojdňových záverečných seminároch a slávnostnom vyhodnotení Štúrovho pera bolo v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene prítomných približne 220 študentov z celého Slovenska. Jednotlivé poroty hodnotili ich práce v piatich základných kategóriách: stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, individuálne príspevky stredoškolákov, individuálne príspevky vysokoškolákov a elektronické magazíny.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku