Obchodná misia holandských subjektov aktívnych vo vesmírnom výskume na Slovensku

27.11.2014
     Rezort zahraničných vecí a ZÚ Haag v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v Bratislave 26. novembra 2014 obchodnú misiu holandských subjektov aktívnych vo vesmírnom výskume (Dutch Space, ISIS, holandská agentúra pre vesmírny výskum Netherlands Space Office, holandská národná agentúra The National Aerospace Laboratory), v rámci ktorej sa stretli so slovenskými dodávateľmi do projektov vesmírneho výskumu.
     Účelom misie bolo napomôcť rozvoju efektívnych kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi a akademickými inštitúciami zaujímajúcimi sa o možnosť aktívneho pôsobenia v pozícii dodávateľov pre vesmírny výskum a s tým súvisiace vytvorenie klastra takýchto firiem, ktorý bude akýmsi motorom podporujúcim pokračovanie ďalších aktivít.
     Druhá časť misie bola venovaná návštevám v Ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a spoločnosti Microstep, s. r. o.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku