O vzdelávaní mladých hovoril minister Peter Plavčan s Andreou Tittelovou

05.06.2017
     Vzdelávanie mladých ľudí a zatraktívnenie práce vo verejnom sektore pre nich  boli dnes témami stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana so zakladateľkou organizácie Youth Politics Education (YPE) Andreou Tittelovou.
     Vo vzájomnej diskusii hovorili o prípravách reformy regionálneho školstva a dvoch zákonov upravujúcich fungovanie vysokých škôl, ako aj o pohľade A. Tittelovej ako zástupkyne tretieho sektora na tieto zmeny a dokument Učiace sa Slovensko. Spolu s ministrom sa zhodli na tom, že AT2je potrebné dať priestor mladým ľuďom a študentom, aby vyjadrili svoje názory na reformy.
     Minister Peter Plavčan sa tiež zaujímal o fungovanie Youth Politics Education aj v súvislosti so skutočnosťou, že na ministerstve aktuálne pôsobia stážisti z tejto organizácie. Ministerstvo školstva totiž spolu s platformou vzdelávania o politike Youth Politics Education spustilo unikátny stážový program s názvom Talent vo verejnej správe.
     Cieľom programu je zvýšiť atraktivitu verejného sektora motivovaním kvalitných mladých ľudí pre prácu v štruktúrach verejnej správy na Slovensku. Program sa preto zameriava najmä na podporu talentu vysokoškolských študentov, ktorí sa vzdelávajú v Akadémii YPE s cieľom ďalšieho napredovania vo verejnej správe na Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku