O učení, ako lepšie učiť

30.11.2017
     Ako naučiť lepšie učiť a čo všetko zakomponovať do metodiky vyučovania, aby bol výsledok čo najefektívnejší? To bolo cieľom dvoch pilotných seminárov, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v pondelok 27. novembra 2017 v Banskej Bystrici a vo štvrtok 30. novembra 2017 v Bratislave.
     Odborníci z partnerských inštitúcií MPC – zástupcovia škôl, univerzít, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Štátny inštitútu odborného vzdelávania, rôznych vzdelávacích agentúr a ďalších – hľadali v štyroch rotujúcich diskusných skupinách podnety pre zlepšenie obsahu budúcich online kurzov pre učiteľov a budúcich učiteľov.
     Kurzy sa venovali štyrom hlavným témam. Prvou bola téma Nové spôsoby hodnotenia v školách pre podporu a rozvoj osobnosti žiaka, ďalej to bola Podpora spolupráce žiakov a ich schopnosť kooperovať pri riešení problémov i pri učení sa, ako aj spolupráca učiteľov pri príprave vyučovania. Treťou témou  bola Individualizácia učenia sa v škole - ako zorganizovať vyučovanie, aby sa v ňom našiel každý žiak ako individualita, aby sa dieťa nestratilo a aby učiteľ vedel zvládať aj veľké kolektívy a poslednou témou bola Podpora kreativity u žiaka i u vyučujúceho, podpora kreativity v prístupe k riešeniu problémov, k rôznym situáciám.
     Pilotné semináre na prípravu kurzov, ktoré budú pokračovať aj v dvoch nasledujúcich rokoch, sú súčasťou medzinárodného projektu TEACH UP v rámci programu Erasmus+ Key Action 3. Projekt sa realizuje v rámci konzorcia EUN – Európska školská sieť, ktoré združuje 31 reprezentantov ministerstiev školstva európskych krajín. Za Slovenskú republiku na projekte participuje práve Metodicko-pedagogické centrum ako zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Žilinská univerzita v Žiline.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku