O tabletové školenie je stále záujem

03.12.2015
     Prispôsobovanie technickému pokroku už aktuálne môžeme označiť za prirodzenú súčasť vyučovacieho procesu. Tablety sa stávajú bežnou pomôckou učiteľov. Na podporu používania tabletov zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Martine efektívne školenie i za účasti samotných žiakov miestnej základnej školy.
     Vyučovacie aktivity  so zameraním na  manažovanie práce učiteľov s tabletmi a rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy prezentovali učitelia počas workshopu, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, 26. novembra 2015 v tabletovej učebni Súkromnej základnej školy BellAmos v Martine.  
     Workshop bol mimoriadny tým, že sa ho zúčastnili aj žiaci základnej školy. Počas praktických ukážok konkrétnych vyučovacích aktivít si pedagógovia vyskúšali prácu s tabletmi. Pod dohľadom a vedením lektorov si vymenili skúsenosti pri využívaní funkcionalít tabletovči prípravy edukačných materiálov pre žiakov ako aj riešení technických problémov.  
     Aplikovanie tabletov do edukačného  procesu  prispieva k posilneniu odborných kompetencií pedagógov  i v oblasti rozvoja matematickej a prírodovednej gramotnosti.
     „Ukázali ste mi ďalšie možnosti ako pracovať s tabletmi a zároveň získať okamžitú spätnú väzbu od žiakov,“ vyjadrila sa jedna z prítomných učiteliek. „Dnešné podujatie ma pozitívne motivovalo k práci so softvérom Samsung School,  určite sa budem snažiť využívať ich počas vyučovania,“ dodala ďalšia z účastníčok.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku