O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

24.11.2017

     Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie v členských štátoch EÚ? To sú témy, o ktorých budú v Bratislave diskutovať lídri európskej i slovenskej politiky, ako aj zástupcovia podnikateľskej sféry z oblasti energetiky, ako aj vedy a výskumu na medzinárodnom podujatí SET Plan – The 10th Year Anniversary Central European Energy Conference (CEEC) 2017 (29. november – 1. december 2017).
    
Na základe veľmi dobrej skúsenosti a ohlasov na minuloročnú SET Plan – CEEC konferenciu 2016, ktorú organizovala SR pod záštitou MŠVVaŠ SR v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ, bola aj tohto roku oslovená naša krajina a rezort školstva, aby opäť zorganizovala toto podujatie v rámci aktuálneho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré prevzalo spolu záštitu nad konferenciou. Organizáciou konferencie, ktorá sa bude konať v priestoroch hotela Grand Hotel River Park v Bratislave, poverilo MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a za pomoci Európskej komisie.
     Svoje vystúpenia na konferencii potvrdili Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár pre Energetickú úniu, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, minister hospodárstva SR Peter Žiga či David Turk, výkonný riaditeľ  Medzinárodnej energetickej agentúry OECD, ako aj mnohé významné osobnosti slovenského, regionálneho a svetového biznisu a vedy v oblasti energetiky. 
     Konferencia má zhodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva SET Plan EÚ (Plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ a hlavný nástroj podpory rozhodovania pre európsku energetickú politiku. Zameriava sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným dôrazom na jej úlohu pri výskume a inováciách.

     Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho programe sú dostupné na stránke https://setplan2017.sk/.

Miesto a čas: Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábr. 7528/6, Bratislava, 29. 11 - 1. 12. 2017
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku