NÚCEM zriaďuje pre učiteľov regionálne kontaktné centrá

17.12.2013
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vychádza v ústrety učiteľom - tvorcom testových úloh v regiónoch, ktorí sa zapojili do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Od decembra tohto roka môžu využívať 26 regionálnych kontaktných centier (RKC) po celom Slovensku. Centrá budú miestom pracovných stretnutí autorov testových úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov s posudzovateľmi testových úloh a budú tiež aj priestorom pre školenia IT administrátorov a ďalšie aktivity.
     Regionálne kontaktné centrá NÚCEM zriadil na pôde základných a stredných škôl, ktoré sa zapojili do národného projektu. Z takmer 1 700 škôl vybral v zmysle verejného obstarávania tie, ktoré sú dopravne najbližšie pre autorov testových úloh a spĺňajú priestorové i technické požiadavky. NÚCEM uhradí školám náklady spojené s využívaním priestorov. „RKC  sa nachádzajú nielen v krajských mestách, ale napríklad aj v Dolnom Kubíne, Banskej Štiavnici, Považskej Bystrici, Zvolene, Galante, Šamoríne, Piešťanoch či v Michalovciach. Najmä učitelia, ktorí nepracujú a nežijú v Bratislave, nemusia kvôli stretnutiu s posudzovateľom svojich úloh cestovať až do hlavného mesta,“ vysvetlila dôvod zriadenia RKC riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.
     Ako prvé začne pracovať RKC v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. V pondelok 16. decembra 2013 sa tam stretli autori testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre stredné školy s maturitou (pre ISCED 3, t. j. pre vyššie sekundárne vzdelávanie) so svojimi posudzovateľmi a garantmi. Venovali sa najmä výsledkom trojmesačnej autorskej práce učiteľov a usmerneniam na eliminovanie chýb pri tvorbe testových úloh.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku