NŠC usporiadalo konferenciu Športový tréning mládeže dnes

11.03.2016
     Odborníci venujúci sa trénovaniu mládeže sa už druhý krát stretli na konferencia s názvom Športový tréning mládeže dnes. Podujatie sa konalo 10. marca 2016 v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a nadväzovalo na rovnomennú konferenciu z októbra minulého roku. Organizátorom bolo Národné športové centrum v spolupráci s hostiteľskou organizáciou FTVŠ UK v Bratislave.
     Konferenciu otvoril riaditeľ NŠC Boris Čavajda, ktorý po privítaní účastníkov zdôraznil, že „je veľmi prospešné získavať nové informácie a podieľať sa takýmto spôsobom na rozvoji športu.“ Následne sa s ním stotožnil vo svojom vystúpení dekan FTVŠ UK Bratislava Marián Vanderka, ktorý podčiarkol moment dôležitosti vzdelávania odborníkov v športe a aplikovania vedeckých poznatkov do športovej praxe. Účastníkov konferencie zároveň informoval o ďalších dvoch pripravovaných podujatiach na pôde fakulty. Prvé sa bude týkať zákona o športe, druhé by malo prebehnúť v podobe seminára so slovenskými olympionikmi z Ria o ich športovej príprave. Konferenciu prišla podporiť aj riaditeľka odboru športu Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová.
     V samotnom programe konferencie odznelo päť prezentácií v podaní renomovaných odborníkov z oblasti vied o športe a ich transferu do športovej praxe: Milan Sedliak (FTVŠ UK) – Výživa a doplnky stravy, Dušan Hamar (FTVŠ UK, Katedra športovej kinantropológie, Diagnostické centrum prof. Hamara) – Diagnostika silových schopností, Viktor Bielik (FTVŠ UK, Katedra športovej kinantropológie) – Fázy regenerácie, Tomáš Gurský (Top-Fit športovo-psychologické poradenstvo) – Môže ma šport stále baviť?, Tomáš Mihalík (EPS, Health & Performance) – Silový tréning mládeže ako prevencia zranení a optimálneho rozvoja pohybového aparátu.
    Početné publikum zložené z trénerov detí, mládeže i dospelých, pôsobiacich v širokom spektre športových odvetví a disciplín, ale aj pedagógov, manažérov a študentov konferencia nepochybne zaujala. Potvrdila to nielen „nabitá“ aula, ale aj početné reakcie, otázky a postrehy z radov účastníkov. O už spomínané dve plánované podujatia avizované dekanom FTVŠ UK je už teraz značný záujem. Je to príjemné konštatovanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku