NŠC bude aj tento rok koordinovať Európsky týždeň športu na Slovensku

16.06.2017
     V poradí tretí ročník Európskeho týždňa športu (ETŠ) sa bude konať v dňoch 23. - 30. september 2017. Funkciou národného koordinátora tejto iniciatívy Európskej komisie poverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu svoju priam oriadenú organizáciu Národné športové centrum (NŠC).
     Úlohou NŠC bude koordinovať športové aktivity v mesiaci september s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako aj iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.
     Európsky týždeň športu odštartoval svoju históriu v roku 2015. V minulom roku sa pod hlavičkou #BeActive (logo ETŠ) konalo viac ako 15-tisíc podujatí v 35 krajinách Európy, na ktorých sa aktívne zúčastnilo takmer 10 miliónov obyvateľov. Na Slovensku Národné športové centrum evidovalo 430 podujatí s celkovým počtom 143-tisíc účastníkov.
     Organizátori športových podujatí v tomto roku sa môžu registrovať prostredníctvom internetovej stránky www.tyzdensportu.sk. V rámci celoeurópskej kampane sa budú evidovať všetky pohybové aktivity v termíne 1. 9. - 15. 10. 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku