NŠC bolo ocenené cenou Asociácie športových stredísk

04.05.2016
     Národné športové centrum (NŠC) získalo v tomto roku bronzové ocenenie Asociácie športových stredísk (ASPC) za aktívnu angažovanosť a príslušnosť. Z rúk prezidenta ASPC Dalea Henwooda si ho švajčiarskom Macoline prevzal 29. apríla 2016 riaditeľ NŠC Boris Čavajda.
     Asociácia športových stredísk je medzinárodnou organizáciou združujúcou športové strediská celého sveta, ktorá vznikla v roku 2003. Jej cieľom je združovať strediská vrcholového športu za účelom skvalitnenia podmienok a zlepšenia športovej prípravy športovcov. V súčasnosti má asociácia približne 50 členov zo všetkých kontinentov.
Národné športové centrum sa stalo členom ASPC v roku 2011. Viac o asociácii ASPC je na stránke http://sportperformancecentres.org/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku