Novým ministrom školstva sa stal Dušan Čaplovič

04.04.2012

     Do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes 4. apríla 2012 zasadol Dušan Čaplovič. Na pôde ministerstva ho o 13.15 hod. privítal odchádzajúci minister Eugen Jurzyca , ktorý mu zároveň odovzdal svoju funkciu.
     Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. sa narodil 18. septembra 1946 v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore historické vedy -archeológia. V roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
     Od roku 1980 do roku 2002 pôsobil v Slovenskej akadémii vied. V roku 2002 a následne v rokoch 2006, 2010 a 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Od roku 2006 zastával vo vláde Slovenskej republiky post podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. V rokoch 2010 - 2012 pôsobil ako poslanec NR SR vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Fotogaléria

Bratislava 4. apríl 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku