Nový systém financovania CVČ odstráni netransparentnosť a neadresnosť

23.07.2012

     "Kto ma kritizuje, má dve možnosti, buď ma nepochopil, nepochopil literu zákona, alebo mu vyhovuje princíp netransparentnosti a systém neadresnosti," konštatoval dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Centra voľného času na Gessayovej 6 v bratislavskej Petržalke. Zameraná bola na predloženú novelu zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá prináša významné zmeny do systému financovania mimoškolskej záujmovej činnosti detí a žiakov.
     Finančné prostriedky z podielových daní by tak po novom mali dostávať podľa počtu detí s trvalým pobytom všetky obce a mestá, nielen tie, v ktorých existovalo školské zariadenie ponúkajúce mimoškolské aktivity. "Od samospráv budem požadovať, aby každé centrum, bez ohľadu na zriaďovateľa, dostávalo peniaze, ktoré patria dieťaťu, čo navštevuje centrum voľného času," doplnil minister Čaplovič.

Fotogaléria

Videozáznam

Bratislava 23. júl 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku