Nový projekt na zlepšenie hodín angličtiny

11.02.2015
      Metodicko-pedagogické centrum ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva spustila nový národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja a zapojiť sa môže celkovo 3 000 učiteľov z predpokladaných 6 500 angličtinárov.
      Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Zároveň svojou účasťou na projekte získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom zas prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Prihlasovanie je už spustené. Viac info na www.englishone.sk a v priloženom letáčiku.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku