Nové školy a 120 zdravotných osvetárov

22.10.2013
     "Rezortizmus sme nahradili spoluprácou a presadzovaním systémových riešení. Jasne sme dokázali, že riešenia neprijímame od zeleného stola, ale na základe informácií priamo z terénu. Teda z prostredia, v ktorom treba aplikovať pozitívne zmeny," povedal štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba pri príležitosti otvorenia ôsmich tried v novej, modulovej budove základnej školy v Jarovniciach. Modulové triedy sú efektívnym spôsobom odstraňovania dvojzmenného vyučovania na základných školách. Po Jarovniciach v priebehu niekoľkých týždňov pribudnú ďalšie triedy aj v Podhoranoch, Krížovej Vsi, Stráňach pod Tatrami a Kecerovciach.
     Po desiatkach rokov odkladov sa problém chýbajúcich kapacít na základných školách začal riešiť vďaka spolupráci samospráv, miestnej štátnej správy a vlády SR. Súčasný polročný pilot bude vo väčšom meradle pokračovať aj v budúcom roku, aby sa stal základom pre systémové riešenie využívajúce európske fondy v novom programovom období. Cieľom bude budovanie nielen učební a ďalších priestorov, ale aj dôraz na vydávanie teplej stravy. Dnešná prax vydávania bagiet v konečnom dôsledku len zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť o deti počas celého ich života.
     Zdravie a šírenie zdravotnej osvety je cieľom ďalšej pilotnej aktivity, ktorá vznikla vďaka spolupráci tretieho sektora, zdravotníckych zariadení a vlády SR. Súčasný počet 120 zdravotných osvetárov sa v budúcom roku zvýši na 200 a od ďalšieho roku na roku na 300, pričom ich financovanie bude takisto zabezpečené európskymi fondmi.
     Podľa podpredsedov vlády SR Roberta Kaliňáka, Petra Kažimíra, ako aj ministra školstva Dušana Čaploviča, sú aj tieto pilotné aktivity dôkazom, že vláda má snahu urýchlene a v partnerskej spolupráci riešiť nakopené problémy zmiešaných obcí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku