Nové priestory materských škôl budú mnohým deťom k dispozícii už v septembri tohto roka

09.03.2015
     Na výzvu o rozšírení kapacít materských škôl zareagovali ich zriaďovatelia s veľkým záujmom, keď ministerstvu školstva doručili takmer 430 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.  
     Z celkového počtu bolo najviac žiadostí podaných zo Žilinského kraja (68), za ním nasledovali kraje východoslovenské - Prešovský (63) a Košický (61). Najmenší záujem o rozširovanie priestorov materských škôl bol v Trnavskom kraji (36).
     Z ponúkaných možností zriaďovatelia uprednostňovali rekonštrukciu priestorov - a to až v 256 prípadoch, 90 žiadostí navrhuje rozšíriť priestory prostredníctvom nadstavby a novinka v podobe prístavby formou modulov bola navrhnutá v 71 prípadoch.
     „Deti sa budú môcť spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi tešiť z nových priestorov už v septembri tohto roka. V prípade, ak pôjde o náročnejšiu stavebnú úpravu, akou je nadstavba či výstavba novej modulovej školy, termín sa, samozrejme, o niečo predĺži,povedal minister Juraj Draxler. V zásade však platí, že kolaudácia nových priestorov musí byť uskutočnená najneskôr v decembri budúceho roka.
     Práve tento veľký ohlas zo strany zriaďovateľov na vyhlásenú výzvu ocenil aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý počas kontrolného dňa na ministerstve školstva avizoval možné poskytnutie ďalších peňazí určených na tento účel: „Pokiaľ by stanovená suma peňazí desať miliónov nepostačovala, tak budeme hľadať, možno aj v rámci druhého sociálneho balíka, ďalšie finančné prostriedky, aby všetky požiadavky, ktoré budú dané, boli aj vypočuté."
     Po zosumarizovaní a spárovaní všetkých žiadostí v ich printovej, ako aj elektronickej forme bude ministrom menovaná komisia, ktorá v nasledujúcich dňoch začne žiadosti vyhodnocovať. Spôsob a dĺžka jej práce bude závisieť od komplexnosti žiadostí, ako aj nutnosti dopĺňania potrebných údajov, resp. dokumentov zo strany zriaďovateľov, na ktoré ich môže ministerstvo vyzvať.  
     S uchádzačmi, ktorých žiadosti hodnotiaca komisia schváli, budú uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Následne ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky potrebné informácie, ktoré mu vyplývajú z legislatívy - zoznam žiadateľov, ktorým bola dotácia schválená, ale aj tých, ktorým nebola schválená či zoznam členov komisie. Peniaze budú poskytnuté žiadateľom bezodkladne po podpise zmluvy.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku