Nové impulzy pre boj s dopingom

20.04.2015
     Zavádzanie nového antidopingového Kódexu 2015 do praxe či rozšírenie zamerania Biologického pasu športovca o hematologický modul. To sú len niektoré z odporúčaní, ktoré vyplynuli pre Andidopingovú agentúru SR z marcového Sympózia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktoré sa konalo vo švajčiarskom Lausanne.
     Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 450 zástupcov medzinárodných športových federácií, organizátorov významných športových podujatí, národných a regionálnych antidopingových organizácií (ADO), športovcov a zástupcov médií, bolo zamerané predovšetkým na problematiku implementácie nového Kódexu 2015. Ten nadobudol účinnosť od 1. januára 2015. V rámci neho sa kladie dôraz na dynamické a flexibilné testovanie zamerané na kvalitu a nie kvantitu, získavanie informácií, ktoré umožnia cielené testy a správne plánovanie testovania.
      V samostatných sekciách boli odprezentované Terapeutické výnimky, Implementácia a prax biologického pasu športovca či Edukácia v antidopingu. Diskutovanou témou bola aj kvalifikovanosť dopingových komisárov. Tí musia absolvovať aspoň raz za dva roky reakreditačný tréning zameraný na odoberanie vzoriek a procedúry s tým spojené.
 
Niektoré závery a odporúčania, ktoré vyplynuli pre Antidopingovú agentúru SR:
-   implementácia nového antidopingového Kódexu 2015,
- zavedenie hematologického modulu Biologického pasu športovca do systému dopingovej kontroly v SR v súlade s ustanoveniami Kódexu 2015 a medzinárodných noriem na národnej úrovni,
- pokračovať vo vzdelávaní športovcov, ako aj podporného tímu športovca, zvýšenú pozornosť venovať vzdelávaniu žiakov ZŠ a SŠ a ich informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku